Zweminstructeur worden? Kijk dan op ons Opleidingscentrum zweminstructeur

Vragen? mail even naar contact@tuimelaer.nl

Inschrijven Meld je direct
even aan!

Update 09 - 05 - 2020

Zoals u hoogstwaarschijnlijk al heeft vernomen, mogen naast de buitenzwembaden nu ook de binnenzwembaden weer geopend worden. Dit is natuurlijk geweldig nieuws! 

De gemeente heeft al contact met ons gezocht en aangegeven dat zij op 14 mei de zwembaden in de gemeente Den Haag weer willen openen. 

Wat dit voor ons als zwemschool gaat brengen weten wij vooralsnog niet. Er is nog veel onduidelijkheid over wie al weer mag gaan starten. Geldt dit voor verenigingen, zwemscholen of andere groepen? De gemeente Den Haag heeft beloofd uiterlijk 11 mei ons hierover te berichten. Zodra we weten of we weer mogen starten en wanneer dit zal zijn laten wij dit u direct weten. Op dat moment hoort u van ons hoe wij de lessen gaan oppakken op een veilige en verantwoorde manier.

Hopelijk tot snel!Update 28 - 04 - 2020

Langzaamaan worden de maatregelen vanuit het kabinet versoepeld. Kinderen tot twaalf jaar mogen gelukkig inmiddels weer sporten. Helaas is dit alleen van toepassing op de buitensport. Dit houdt in dat het zwembad waar wij lesgeven vooralsnog gesloten blijft.

Wij nemen zeker contact met u op zodra wij meer informatie hebben over een startdatum. Hopelijk tot gauw!


Update 06 - 04 - 2020

Zoals u misschien wel weet heeft het kabinet besloten alle coronamaatregelen te verlengen tot en met 28 april. Dit houdt in dat wij ook in ieder geval tot die datum geen zwemlessen aan kunnen bieden.

In onze vorige mail kon u al lezen dat wij niet van plan zijn om contributie te innen voor de periode waarin wij geen zwemlessen kunnen aanbieden. Helaas zien een hoop instanties, waaronder de gemeente Den Haag, dit anders en vinden zij dat u voor een niet geleverde dienst alsnog moet betalen.

Wij hebben sinds onze vorige update ons uiterste best gedaan om de huur, die wij moeten betalen voor zwembad de Blinkerd, kwijt te laten schelden. Wij vinden het namelijk niet eerlijk om deze door te moeten berekenen aan onze leden. Dit heeft er tot nu toe in ieder geval in geresulteerd dat de huur uitgesteld wordt tot een later tijdstip.

Uiteraard blijven wij ervoor strijden om de badhuur alsnog volledig kwijt te laten schelden. Wij volharden in ons besluit geen contributie te innen voor niet gezwommen lessen. In maart reeds betaalde zwemlessen worden verrekend zodra wij weer kunnen starten.

Wij nemen weer contact met u op zodra wij meer informatie hebben over een startdatum of als de coronamaatregelen van het kabinet verder uitgebreid worden. Tot die tijd wensen wij u veel sterkte.


Update 23 - 03 - 2020

De gemeente Den Haag heeft alle zwembaden gesloten tot en met 6 april.

Hierdoor komen al onze zwemlessen tot die datum te vervallen. Dit geldt ook voor het diplomazwemmen.

Als de maatregelen vanuit de overheid rondom het coronavirus nog verder uitgebreid worden, gaan wij u hier zeker van op de hoogte stellen. Ook als er meer duidelijkheid is wanneer wij weer met zwemlessen mogen beginnen krijgt u hierover bericht.

 

Update 14 - 03 - 2020

De gemeente Den Haag heeft alle zwembaden tot en met 31 maart 2020 gesloten.

Hierdoor zijn onze zwemlessen tot onze spijt opgeschort tot tenminste 31 maart 2020.

Zodra wij meer informatie hebben ontvangt u hier bericht over via de mail.13 - 03 - 2020

Net zoals u volgen wij de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Wij volgen de adviezen van de overheid en het RIVM op. De zwemlessen en het diplomazwemmen kunnen gewoon doorgaan.

Intern hebben wij maatregelen getroffen. Er zullen geen instructeurs met ziekteverschijnselen aanwezig zijn. Tevens gaan wij het fysiek contact met de kinderen zoveel mogelijk vermijden.

Mocht u, of uw kind, last hebben van ziekteverschijnselen, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Wilt u zich direct aanmelden?

U bent van harte welkom! Aanmelden