Zweminstructeur worden? Kijk dan op ons Opleidingscentrum zweminstructeur

Vragen? mail even naar contact@tuimelaer.nl

Inschrijven Meld je direct
even aan!

Zoals in eerdere mails aangegeven gaan wij vanaf 12 juni weer starten. Vanwege de vele protocollen gaan de dingen helaas anders dan wij allemaal gewend zijn. Bij deze neem ik graag met u door hoe onze zwemles er de eerste weken uit gaat zien en aan welke regels wij gebonden zijn om onze lessen te mogen geven.

De regels die hieronder staan opgesomd gelden voor de zwemlessen voor de kinderen.

Volwassenen houden zich aan de eerste 5 punten.

- We houden ons allemaal aan de algemene richtlijnen van het RIVM

- We houden ons allemaal aan het protocol “Verantwoord Zwemmen”

- De douches en toiletten zijn gesloten.

- Alléén bij nood kan er gebruik worden gemaakt van het toilet op de zwemzaal. (Dus zorg ervoor dat er thuis al gebruik is gemaakt van het toilet)

- U verzameld (met uw kind) buiten zwembad de Blinkerd, tussen de laad-losplaats en de half ronde ballen die op de grond zitten rondom de ingang van het zwembad.

- Uw kind wordt door minimaal één medewerker van zwemschool de Tuimelaer naar binnen geroepen en u kunt uw kind dan uitzwaaien.

- Deze medewerker zal uw kind meenemen naar de algemene kleedkamers beneden in het zwembad.

- Er mogen geen ouders mee het zwembad in, uw kind zal zichzelf dus aan en uit moeten kunnen kleden. Mocht dit nodig zijn kunt u hier thuis op oefenen. U geeft van tevoren de zwemkleding al aan, wellicht met een badjas (of andere makkelijke kleding) eroverheen.

- Geeft u alstublieft uw kind een herkenbare tas mee waar zijn of haar naam duidelijk op aan staat gegeven samen met een telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken indien noodzakelijk. De kleding van uw kind gaat in deze tas en blijft achter in de kleedkamer.

- Op de kleedkamers zijn dierenstickers aangebracht. Deze zijn makkelijk te onthouden voor uw kind.

- Na het omkleden worden alle kinderen meegenomen naar de zwemzaal. Hierna zullen alle kleedkamers nog nagelopen worden, zodat wij zeker weten dat iedereen eruit is.

- Op de zwemzaal lopen wij via een vaste route, tegen de klok in, langs alle baden en per bad worden de kinderen verzameld door een leerkracht. Deze zal zoveel mogelijk anderhalf meter afstand houden van uw kind en alleen fysiek contact hebben indien noodzakelijk. Alle lessen worden dus ook gegeven vanaf de kant en uw kind blijft zoveel mogelijk in het water.

- De kinderen in bad één tot en met vier krijgen een drijfmiddel om, welke de hele les alleen door hen gebruikt wordt.

- In bad vijf wordt per kind bekeken of zij de les met een drijfmiddel volgen.

- Na afloop van de les worden de kinderen uit het water geroepen. Er kan helaas geen gebruik gemaakt worden van de douches.

- Een medewerker van zwemschool de Tuimelaer zal uw kind mee naar beneden nemen, waar zij de gelegenheid krijgen om zich af te drogen en om te kleden in de kleedkamer waar hun kleding staat.

- De kinderen worden vervolgens naar boven en buiten begeleid, waar u ze weer op kunt halen. Dit kunt u doen vanachter de half ronde ballen die op de grond zitten rondom de ingang van het zwembad. Dit zal gaan op een manier zoals u en uw kind gewend zijn van de basisschool. De kinderen geven bij de medewerker aan of zij hun ouder zien en na even te zwaaien worden zij naar u toegestuurd.

De tijden waarop u uw kind kan brengen en ophalen zal anders zijn dan u gewend bent. We gaan begin volgende week een mail sturen waar alle tijdsvakken duidelijk staan aangegeven, zodat er zo min mogelijk ouders tegelijk aanwezig zijn en de anderhalve meter richtlijn gevolgd kan worden.  U kunt uw kind niet afgeven buiten de aangegeven tijdsvakken.

We begrijpen dat dit allemaal veel is, maar weet dat wij bovenal erg veel zin hebben om weer te starten met de lessen en iedereen weer te zien!

 


Hier kunt u alvast de landelijke regels voor de zwembaden lezen/downloaden. Deze worden hier gedeeld door de ENVOZ en heten "Protocol Verantwoord Zwemmen".

Wilt u zich direct aanmelden?

U bent van harte welkom! Aanmelden